Triggerpoint massage & coaching

Pijn

Triggerpoints vragen doorgaans om meerdere behandelingen en zelf thuis leren door te behandelen.  Hou er rekening mee dat de klachten en pijn vaak een langere tijd hebben gekost om te ontstaan en zich te manifesteren. Resultaten van Triggerpoint massage variëren van directe afname van de klachten en een direct merkbare betere mobiliteit tot meer stapsgewijze verbeteringen, die thuisbehandeling en/of meerdere sessies nodig hebben om tot de gewenste resultaten te leiden.

Duurzame resultaten (en dus voorkomen van herhaling van dezelfde klachten en pijn) behaalt u ook door bijvoorbeeld aanpassing van beweeggedrag/ houding, beter hydrateren/drinken, aanpassen van voedingsgewoonten, krachttraining of een combinatie hiervan.

De behandeling zelf wordt nogal eens ervaren als intensief en pijnlijk en zal ik altijd combineren met aanvullende  ontspannende technieken binnen 1 sessie. Effectieve behandeling bestaat uit een intensiteit/pijn-ervaring van 7 op een schaal van 1-10. Goede samenwerking tussen u en mij in combinatie met slimme  ademhalings-ondersteuning, zorgt ervoor dat de sessies altijd als resultaatgericht en waardevol ervaren worden.

Voor meer informatie, kijk hieronder en boek een afspraak. Ik beveel het Handboek Triggerpoint-therapy van harte aan. Hier te bestellen. Voorbeelden voor zelfbehandeling na diagnose met behulp van het Handboek.

 Wilt u meer weten? Lees dan door.

Relevant actueel en ouder wetenschappelijk onderzoek kunt u op PubMed vinden

De volgende video van Michiel Akkerman legt het fenomeen Myofasciale TriggerPoints bondig en duidelijk uit. Ik behandel u manueel + leer u ook zelf thuis door te behandelen.  Waardoor u in het vervolg met kennis van zaken serieuze klachten voor kunt zijn en zelf kunt aanpakken. Vergroot uw lichaamsbewustzijn. Van klacht naar kracht als devies.

“Triggerpoints, de prijs van onwetenheid”

“De prijs van onwetendheid”, zo luidde de titel van de afstudeerthesis van G. Verswijver aan Hogeschool Hanzesteden. Wat zijn diee zogenaamde triggerpoints nu eigenlijk?

Velen denken ten onrechte dat de oorzaak van pijn altijd op dezelfde plaats ligt als de pijn zelf. Dit is lang niet altijd het geval. Pijn kan worden veroorzaakt door zogenaamde knopen die ontstaan door overbelasting van een spier bijvoorbeeld door stress, ongelukken, repeterende bewegingen, voeding, hormonen of verwondingen. Als triggerpoints te lang onbehandeld blijven, wordt de functie van de spier duidelijk minder. De omliggende zenuwbanen worden beïnvloed en andere spieren moeten het werk overnemen. De pijn in de uitstralingsgebieden wordt dan erger. Gelukkig vertonen triggerpoints voorspelbare symptomen.

Myofasciale pijn en Triggerpoints

Klachten & symptomen  van actieve Triggerpoints                                                              Klachten  symptomen van latente Triggerpoints

Motorische verschijnselen:

Krachtsverlies, stijfheid, bewegingsbeperking                                                                          Krachtsverlies, stijfheid, bewegingsbeperking

Sensorische verschijnselen:

Pijn, prikkelingen, doof gevoel                                                                                                          x

Autonome verschijnselen:

Duizelig, zweten, loopneus, rood oog                                                                                             x

Myofasciale pijn (pijn door Triggerpoints veroorzaakt) is een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kunnen de arts of specialist vaak niet dan wel een oorzaak vinden. Zelfs radiologisch en bloedonderzoek brengen geen concrete oorzaken of ziektebeelden aan het licht. Myofasciale pijn wordt door de meeste artsen niet herkend, begrepen en dus ook niet als zodanig behandeld. Iemand met myofasciale pijn kan daardoor verstrikt raken in een woud van artsen en behandelaars, zonder van de pijn af te komen.

“Myofasciale dysfuncties (MPS) is een van de slechtst begrepen, vaak ontkende problemen die een patiënt kan overkomen” (Auleciems 1995, Myofascial pain syndrom)

“Artsen die alle mogelijke oorzaken van een bepaalde klacht tegen elkaar afwegen, hebben zich zelden gerealiseerd dat er een myofasciale oorzaak kan zijn. De studie van triggerpoints heeft nooit deel uitgemaakt van de studie geneeskunde” (Travell & Simons, 1999:12-14)

“Myofasciale pijn wordt slechts matig begrepen, wat te vaak resulteert in slechte diagnostiek en controle” (Graff-Radford SB, 2004)

TP2

Wat is Myofasciale pijn?

Myofasciale pijn is een algemeen medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en spiervezels (fascia). Het begrip myofasciale pijn verwijst naar klachten van het bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit van de pijn kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een helse pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren.

Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Een speciaal geschoolde therapeut herkent de pijnklachten van de patiënt en kan via een goede spierdiagnose het betreffende triggerpoint opsporen. De druk op het opgespoorde triggerpoint geeft de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn. De triggerpoints worden daarna bestreden met specifieke behandelingstechnieken (triggerpointmassage of dry-needling, deze laatste is voorbehouden aan de fysiotherapeut).

Is Myofasciale Triggerpoint therapie nieuw ?

De oorsprong van de myofasciale behandelingsmethode kunnen we reeds terugvinden in het oude China van 3000 jaar geleden. Pijnen veroorzaakt door spieren werden toen al behandeld door middel van het aanprikken met acupunctuurnaalden en manuele rekkingstechnieken.

“Meer dan 40% van de onderzochte punten heeft een correlatie met acupunctuurpunten. Er is een gelijkheid tussen deze triggerpoints en een bepaald soort acupunctuurpunten ASHI punten, hetgeen een belangrijke vinding is” (S.Birch, 2003)

“71% van de gevonden triggerpoints correspondeert met acupunctuurpunten” (Melzack,1977).

Het is pas in 1942 dat in de Verenigde Staten de term triggerpoints wordt gebruikt door Dr. Janet Travell en Dr. David Simons. Van hun hand komt een vrij omvangrijk handboek. In dit handboek worden veel triggerpoints en pijntrajecten in kaart gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose. Ook publiceerde Travell en Simons veel wetenschappelijk werk over myofasciale therapie. Andere gepubliceerde onderzoeken (www.pubmed.org) zijn van Graff-Radford, Meyer, Gerwin, Fishbain, Melzack, Fassbender, Wheeler,Fischer, Imamura, Birch en nog vele anderen. Ook de Nederlander Jan Dommerholt publiceerde wetenschappelijk werk over myofasciale pijnsyndromen.

Triggerpoint_clip_image001

Wat zijn Triggerpoints (MTrP’s)?

Triggerpoints zijn kleine, voelbare verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken. Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten (contractieknopen). Aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden afgevoerd. De bundel van spiervezels waarin het triggerpoint zich bevindt, wordt samengetrokken en is voelbaar als een strakke band in de spier. De spier raakt verkort en slechter doorbloed. In deze toestand zal gebruik van de verzwakte spier tot uitputting en pijn leiden. Andere spieren raken zullen de taak van de verzwakte spier over gaan nemen. Als dit voortduurt, raken ze overbelast en zullen ook triggerpoints gaan ontwikkelen (keten van spieren). Opmerkelijk bij de triggerpoints is dat deze zich niet altijd bevinden in dezelfd zone als de pijnklachten. Meestal is het oorzakelijke triggerpoint te vinden in een spier op zekere afstand van de pijnklacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een MTrP in de grote borstspier of door een MTrP in een spier op het schouderblad. Dat is ook de verklaring waarom sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie. Navraag naar de recente activiteiten van de patiënt zijn dan ook van groot belang evenals trauma’s vanuit het verleden. Het geheel van triggerpoints en pijn noemen we ook wel myofasciale pijn.

Verschijnselen die door Triggerpoints kunnen worden veroorzaakt zijn bijvoorbeeld:

 • Myofasciale pijn, gelokaliseerd in een bepaald gebied, kenmerkend voor de spier. Vaak treden ook tintelingen of een doof gevoel op in dit gebied.
 • Veranderingen in spierfunctie zoals spierverkortingen (oa. bewegingsbeperking en gewrichtsstijfheid) en krachtsafname.
 • Vegetatieve symptomen, zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien, koude handen.
 • Coördinatie stoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

Contact

  • 0618390923 SMS of WhatsApp
  • www.kwintessentieel.nl
  • Flevoweg 12C
   2318 BZ Leiden Locatie Fijn! Leiden Gratis parkeren. Tip: parkeer bij Gamma om de hoek.